App icon

360mobi Palace สายเลือดวังหลัง
VNG Corporation

android ios apk

Policy

1. บทนำ

1.1 360mobi Palace สายเลือดวังหลัง เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกจำหน่ายในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว
1.2 360mobi Palace
สายเลือดวังหลัง เป็นเกมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์สำหรับผู้เล่นอายุตั้งแต่ 12 ปี (สิบสองปี) ขึ้นไป (12+) ตามกฎหมายของประเทศไทยหากในกรณีผู้เล่นอายุน้อยกว่า 12 ปี(สิบสองปี) คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้
1.3 
ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์คุณต้องอ่านทำความเข้าใจและข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้รวมถึงข้อกำหนด(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุในเงื่อนไขสำหรับการยกเว้นหรือข้อจำกัดในความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่ายข้อจำกัดสำหรับสิทธิของคุณและข้อกำหนดเฉพาะอื่น

1.4 ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับในข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้คุณกรุณาอย่าพึ่งใช้เกม 360mobi Palace สายเลือดวังหลัง และปิดหรือลบผลิตภัณฑ์ออกจากอุปกรณ์ของคุณอย่างสมบุรณ์แบบโดยทันท่วงที

1.5 การที่คุณมีส่วนร่วมการใช้เกม 360mobi Palace สายเลือดวังหลัง ถือว่าคุณยอมรับสำหรับบรรดาข้อตกลงหรือเงื่อนไขในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้รวมถึงข้อกำหนดอื่นที่ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานมีการอ้างอิงพร้อมกับฉบับแก้ไขหรือเพิ่มเติมตามช่วงเวลา

2. คำนิยาม

สำหรับขอบเขตของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้คำและวลีจะมีความหมายตามคำนิยามดังต่อไปนี้ยกเว้นกรณีบริบทที่จำเป็นต้องเข้าใจเป็นอย่างอื่น
2.1 "
เกมหรือ "ผลิตภัณฑ์หมายถึงเกมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 360mobi Palace สายเลือดวังหลัง
2.2 "
หน้าหลักของเกม": หมายถึงhttps://palacegame.vnggames.com/

2.3 "กฎกติกาการเล่นเกมหมายถึงข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆที่ได้กำหนดในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆที่ข้อตกลงฯนี้ได้อ้างอิงถึงพร้อมกับข้อกำหนดในการแก้ไขเพิ่มเติมตามช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์เปิดตัว
2.4 “
ข้อมูล” หมายถึงเนื้อห้า / ข้อมูลที่ได้สร้างขึ้น / เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าร่วมใช้เกมที่ได้มีการบันทึกไว้โดยระบบเซิร์ฟเวอร์เกม
2.5 "
ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่ระบุถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรมได้มีการบันทึกไว้ในข้อที่ 4 ของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้

3. บัญชีและการเข้าสู่ระบบ

เพื่อรับรองด้านสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องทางกฎหมายของคุณทางผู้จัดจำหน่ายขอแนะนำให้คุณควรลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่เชื่อมโยงอื่นของตัวคุณเองซึ่งทางผู้จัดจำหน่ายจะไม่สามารถรับและช่วยแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของคุณได้ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีอย่างแท้จริง

4. รวบรวมใช้และปกป้องข้อมูลลูกค้า

4.1 ยึดตามกฎหมายของประเทศไทยและเพื่อช่วยสนับสนุนผู้เล่นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆด้านบัญชีของคุณเป็นอย่างดีที่สุดเมื่อคุณสร้างบัญชีเพื่อจะใช้ผลิตภัณฑ์คุณต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนดังนี้:
(a) 
ชื่อนามสกุล;
(b) 
วันเดือนปีเกิด
(c) 
ที่อยู่จดทะเบียนถาวร
(d) 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางรวมทั้งวันออกและสถานที่จัดออก
(e) 
หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลล์ (หากมี)
4.2 
ในกรณีที่คุณไม่อนุญาตให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการดังที่กล่าวมาข้างบนทางผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์ (i) ปฏิเสธที่จะให้บริการต่อคุณ (ii) หยุดการให้บริการเกมต่อคุณหรือมีข้อจำกัดหรือห้ามคุณใช้คุณสมบัติบางอย่างหรือคุณสมบัติทั้งหมดของบัญชีลบบัญชีและข้อมูลในเกมลบบรรดาข้อมูลที่เกี่ยวข้องบล็อคบัญชีเกมและ/หรือ / (iii) ปฏิเสธที่จะรับหรือแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆของคุณที่เกี่ยวข้องกับเกมและ / บัญชีของคุณในเกม

4.3 ผู้จัดจำหน่ายจะประยุกต์ใช้มาตรการที่จำเป็นต่างๆเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรก็ตามในบางกรณีที่จำเป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือการต้องการจากหน่วยงานราชการหรือศาลที่มีอำนาจทางผู้จัดจำหน่ายจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่สำนักงานดังกล่าว

4.4 การตั้งชื่อบัญชีชื่อตัวละครของคุณในเกมจะต้องเป็นไปตามกฎการตั้งชื่อซึ่งนายท่านผู้ใดที่กระทำผิดจะถูกลบตัวละครบัญชีหรือยุบกิลด์แม้กระทั่งในกรณีที่รุนแรงมากขึ้นอาจลบบัญชีของผู้กระทำผิดและจะปฏิเสธทุกการร้องเรียนหรือขอชดเชยสำหรับกรณีนี้

  • ไม่ใส่ชื่อใดๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือทำให้คนอื่นนึกถึงชื่อของผู้สูงส่งผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่ในทุกระดับหรือวีรบุรุษในประวัติศาสตร์
  • ไม่ใส่ชื่อใดๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเรื่องที่แสดงถึงการต่อต้านประณามศาสนาลามกอนาจารการโฆษณาหรือขัดแย้งกับวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย
  • ไม่ใส่ชื่อใดๆที่มีเนื้อหาดูหมิ่นก่อกวนผู้อื่นไม่ว่ารูปแบบใดๆก็ตาม
  • ไม่ใส่ชื่อใดๆที่มีเนื้อหาก่อให้เกิดความสับสนทำลายหรือทำให้เสียชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  • ไม่ใส่ชื่อใดๆที่อาจทำให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือมีการเชื่องโยงชื่อนั้นๆ (หมายความว่าชื่อของตัวละครหรือชื่อกิลด์ต่อชื่อของสมาชิกในบริษัทผู้จัดจำหน่ายหรือชื่อของบริษัทผู้จัดจำหน่ายเอง
  • ไม่ใส่ชื่อใดๆที่บ่งบอกหรืออ้างถึงส่วนลับต่างๆของร่างกาย
  • ไม่ใส่ชื่อใดๆที่มีเนื้อหาขัดแย้งต่อประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

4.5 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่าผู้จัดจำหน่ายและ/หรือฝ่ายที่สามที่เป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่ายสามารถยึดตามข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อส่งให้คุณข้อความทางโฆษณาข้อมูลกิจกรรมต่างๆของเกมผ่านรูปแบบต่างๆอาทิการส่งข้อความโทรศัพท์อีเมลฯลฯหรือวิธีการอื่นใดๆที่คุณอาจได้รับข้อมูลซึ่งในกรณีนี้ฝ่ายที่สามที่เป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามีมีหน้าที่ต้องรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเช่นเดียวกับข้อมูลทางผู้จัดจำหน่าย

4.6 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่าเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่เสียหายถูกแทรกแซงบัญชีนอกเหนือจากความคาดหวังคุณจะไม่เปิดเผย (เช่นกรณีโดนแฮ็ก)โดยว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรหัสผ่านของคุณในเกมให้แก่ฝ่ายที่สามใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งเพื่อนสนิทของคุณด้วยรวมทั้งควรประยุกต์ใช้มาตราฐานที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีของคุณไม่ว่ากรณีใดๆหากคุณพบเห็นหรือสงสัยว่าบัญชีของตนเองถูกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยผิดปกติคุณสามารถ (i) เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้ทันทีและ/หรือ (ii) แจ้งให้ทางผู้จัดจำหน่ายและดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นต่างๆในการปิดบัญชีของคุณชั่วคราวเพื่อลดความเสียหายให้กับตัวคุณเองถูกต้องตามขั้นตอนการสนับสนุนการแก้ปัญหาร้องเรียนจากลูกค้าของผู้จัดจำหน่าย

4.7 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่าเพื่อส่งเสริมระดับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบริการทางผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการด้านเทคนิคและ/หรือซอร์ฟแวร์โปรเกรม อย่างน้อยหนึ่งรายการเข้าในเกมหรือร่วมกับเกมอย่างไรก็ตามการใช้แอ็พพลิเคชั่นดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่เป็นการรับประกันว่าบัญชีของคุณจะไม่สูญหายถูกแฮ็กและทางผู้จัดจำหน่ายได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี้

4.8 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่าเพื่อปรับปรุงยกระดับประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของระบบในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บัญชีเกมภายในสิบสอง (06) เดือน (นับตั้งแต่การเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดของคุณทางผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบ) ในการลบบัญชีของคุณในเกมและข้อมูลทั้งหมดของคุณ

4.9 เพื่อให้ทางผู้จัดจำหน่ายสามารถให้บริการคุณได้ดีที่สุดคุณจึงตกลงร่วมกันอนุญาตไม่ให้ยกเลิกในระหว่างทางว่าทางผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และ/หรือซอร์ฟแวร์ต่างๆบน/อุปกรณ์ของคุณผ่านการใช้เกมรวมทั้งการส่งซอฟต์แวร์โปรเกรมต่างๆไปยังอุปกรณ์ของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างที่มีอยู่ในอุปกรณ์ของคุณทางผู้จัดจำหน่ายจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามนโยบายความปลอดภัยของผู้จัดจำหน่าย

5. การบริการเกม

5.1   เมื่อคุณยอมรับและปฏิบัติตามกฏการเล่นเกมและข้อกำหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายจะให้สิทธิ์การไม่เป็นเจ้าของในการใช้บริการและคุณสมบัติต่างๆของเกมเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลซึ่งไม่สามารถยืนโอนและค้าขายได้

5.2  นอกเหนือจากการใช้เกมดังที่กล่าวมาในข้อที่ 5.1 แล้วนั้นผู้จัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในทรัพสินทางปัญญาทั้งหมดสำหรับเครื่องหมายการค้ารหัสผลิตภัณฑ์รูปภาพคุณลักษระเพลงประกอบฯลฯในเกมพร้อมกับสิทธิ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเกมและคุณจะไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้นอกเหนือจากสิทธิที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.1 บทที่ 5 โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้จัดจำหน่าย

5.3 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า

(a) ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้บริการได้ดีที่สุดทางผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จะมีสิทธิ์ในการปรับปรุงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงลบทิ้งนำออกฟังก์ชั่นอินเตอร์เฟซคุณสมบัติของเกมจำนวนหนึ่งหรือบางประการโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณผู้เล่นรับทราบล่วงหน้าในกรณีที่คุณใช้เกมต่อไปถือว่าคุณยอมรับกับบรรดาการเปลี่ยนแปลงของเกมหากคุณไม่เห็นด้วยคุณจะต้องหยุดใช้เกมทันทีไม่ลงชื่อเข้าสู่ระบบเกมอีกครั้งและลบเกมออกจากอุปกรณ์ของคุณซึ่งในกรณีนี้ทางผู้จัดจำหน่ายจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นสำหรับบัญชีและข้อมูลของคุณในเกม

(b) เพื่อความรวดเร็วและการประสบการณ์ของคุณในเกมทางผู้จัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลเก่าที่จัดเก็บบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์เกมส์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือตามเวลาที่เห็นสมควร

(c) ทางผู้จัดจำหน่ายจะประยุกต์ใช้มาตรการทางเทคนิคที่จำเป็นต่างๆเพื่อช่วยให้คุณได้มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดเวลาใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรก็ตามในสถานการณ์อันไม่คาดคิดเกมอาจจะ (i) ถูกระงับยับยั้งไว้ (ii) มีข้อบกพร่อง (bug) (iii) สูญเสียหรือทำซ้ำข้อมูลคุณสมบัติบางอย่างของเกมหรือบัญชีของคุณซึ่งในกรณีนี้ทางผู้จัดจำหน่ายจะประยุกต์ใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมด (ตามความสามารถเท่าที่จะทำได้)ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาและคุณยินยอมที่จะละเว้นการชดใช้ให้กับทางผู้จัดจำหน่ายสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

(d) บรรดาข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชั่นสูตรมาตราการทางเทคนิคของเกมล้วนเป็นความลับดังนั้นทางผู้จัดจำหน่ายจึงไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลใดๆดังที่กล่าวมาข้างต้นให้แก่คุณรับทราบไม่ว่ารูปแบบใดๆก็ตาม

(e) เพื่อที่จะให้การบริการเกมที่ดีที่สุดและดำเนินการปรับปรุงงานอย่างไม่หยุดยั้งทางผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุงอัพเกรดหรือเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการตั้งค่าตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องและ/หรือฟังก์ชั่นของหน่วยเสมือนไอเทมเสมือนแต้มสะสมในเกมที่คุณมีอยู่หรือกำลังใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือต้องการความยินยอมของคุณและคุณจะไม่ตรวจสอบความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นของทางผู้จัดจำหน่าย

(f) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยเสมือนไอเทมเสมือนแต้มสะสมในเกมและตามกฏหมายที่กำหนดไว้เกมที่จะบริการให้คุณด้วยวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงพร้อมกับประสบการณ์ (เพื่อความบันเทิงเช่นกันของคุณผู้เล่นในเกมดังนั้นในกรณีที่เกมจะถูกระงับหรือยุติการให้บริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทางผู้จัดจำหน่ายไม่มีหน้าที่ผูกพันใดๆทั้งสิ้นในการชดเชยคืนเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือวัตถุสมบัติใดๆก็ตามให้แก่คุณผู้เล่นอย่างไรก็ตามในกรณีที่เกมถูกระงับหรือยุติการให้บริการอย่างถาวรทางผู้จัดจำหน่ายจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้คุณผู้เล่นได้รับทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและมีแผนในการปกป้องสิทธิของคุณผู้เล่นตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(g) การโปรโมตและกิจกรรมต่างๆในเกมจะได้ประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการผ่านทางหน้าหลักของเกมและ/หรือประกาศโดยระบบในเกมเท่านั้นดังนั้นสำหรับข้อมูลโฆษณาโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายการชักชวนที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่ถูกต้องเป็นทางการอาจเป็นการหลอกลวงยึดใช้บัญชีของคุณและทางผู้จัดจำหน่ายจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นสำหรับคุณผู้เล่นในกรณีนี้

(h) ทางผู้จัดจำหน่ายแค่ยอมรับการชำระเงินผ่านทางช่องทางการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายหรือช่องทางการชำระเงินที่คู่ค้าของผู้จัดจำหน่ายดำเนินการซึ่งได้รับการเสนอแนะประกาศในเกมและ/หรือที่หน้าหลักของเกมในกรณีที่คุณผู้เล่นใช้ช่องทางการชำระเงินอื่นๆทางผู้จัดจำหน่ายจะไม่ส่วนรับผิดชอบใดๆต่อคุณอย่างไรก็ตามสำหรับทุกกรณีที่คุณผู้เล่นได้ทำการชำระเงินสำเร็จทางผู้จัดจำหน่ายได้มีการบันทึกหมายเลขหน่วยแลกเปลี่ยนที่ตรงกันไว้ผ่านบัญชีของคุณในเกมแต่หลังจากนั้นผู้ให้บริการๆชำระเงินหน่วยงานกลางต้องการคืนเงิน (เนื่องจากมีการเรียกร้องจากเจ้าของบัญชี) ทางผู้จัดจำหน่ายจึงจะต้องดำเนินการคืนเงินตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจะหักจากบัญชีของคุณตามจำนวนที่สอดคล้องกันรวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆที่คุณได้รับจากการชำระเงินครั้งล่าสุดในกรณีที่การหักเงินครั้งนั้นยังไม่ครบ (เนื่องจากคุณใช้ไปแล้ว) ทางผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิที่จะดำเนินการหักเงินในครั้งถัดๆไปและ/หรือยึดคืนไอเทมเสมือนจริงที่คุณผู้เล่นใช้ในการแปลงหน่วยกิจเพื่อรับของนอกจากนี้สำหรับบางกรณีขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิดคุณผู้เล่นอาจถูกล็อกบัญชีอย่างถาวรเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนี้

(i) ผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิที่จะยึดคืนหรือลบไอเท็มเสมือนในเกมในกรณีที่ไอเท็มเสมือนมาจากแหล่งที่ไม่เป็นทางการหรือมีกำเนิดมาเอง

6. พฤติกรรมการละเมิดและการจัดการ

6.1 นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎของเกมคุณผู้เล่นจะต้องไม่มีพฤติกรรมใดๆดังต่อไปนี้:

(a) ใช้ผลประโยชน์จากการเล่นเกมเพื่อ

(i) ต่อต้านราชอาณาจักรไทยเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศชาติความเงียบสงบและความปลอดภัยทางสังคมก่อวินาศกรรมต่อความสามัคคีแห่งชาติโฆษณาชวนเชื่อการก่อสงครามก่อการร้ายก่อให้เกิดความเกลียดชังความขัดแย้งระหว่างชนชาติกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนา

(ii) โฆษณาชวนเชื่อยั่วยุให้เกิดความรุนแรงลามกอนาจารความชั่วช้าการก่ออาชญากรรมความชั่วร้ายทางสังคมความเชื่อโชคลางการก่อวินาศกรรมต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประเทศชาติ

(iii) เปิดเผยข้อมูลความลับทางรัฐการความลับทางกองทัพความมั่นคงของประเทศชาติเศรษฐกิจและความลับอื่นๆตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(iv) ให้ข้อมูลสำแดงความเท็จใส่ร้ายทำลายชื่อเสียงขององค์กรเกียรติและศักดิ์ศรีของบุคคล

(v) โฆษณา เผยแพร่ชวนเชื่อซื้อขายสินค้าและการบริการในเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าและการบริการที่ต้องห้ามรวมทั้งส่งเสริมผลงานด้านสื่อสารมวลชนวรรณกรรมศิลปะและสิ่งพิมพ์ที่ต้องห้าม

(vi) ปลอมแปลงองค์กรและบุคคลเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เท็จจริงไม่ถูกต้องซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายขององค์กรและบุคคล

(b) มีพฤติกรรมละเมิดสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้จัดจำหน่ายและผู้พัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

(i) ลบข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์

(ii) แก้ไขย้อนกลับโค้ดปรับเปลี่ยนรหัสผลิตภัณฑ์หรือใช้วิธีการอื่นเพื่อค้นหารหัสต้นฉบับของผลิตภัณฑ์

(iii) สแกนตรวจสอบหรือทดสอบเพื่อตรวจจับหรือค้นหาข้อบกพร่อง (bug) หรือจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ด้วยวัตถุประสงค์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

(iv) ดำเนินการคัดลอกแก้ไขเพิ่มเติมลบทิ้งเปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นหรือประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์สำหรับข้อมูลที่สร้างขึ้นและเก็บบันทึกไว้ช่วงเวลาใดๆในระหว่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลเชิงโต้ตอบของเซิร์ฟเวอร์ (server)และไคลเอ็นต์ (client) ในระหว่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์และข้อมูลระบบที่จำเป็นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงแต่ไม่มีข้อจำกัดด้านปลั๊กอิน auto หรือระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องมือของฝ่ายที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้จัดจำหน่าย;

(v) การใช้ให้ยืมให้เช่าคัดลอกแก้ไขเชื่อมโยงโอนเปลี่ยนปรับใหม่ตีพิมพ์หรือสร้างเว็บไซต์ไมโครไซต์ต่างๆสำหรับเนื้อหาที่มีการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของผู้จัดจำหน่ายหรือสามารถใช้จัดจำหน่ายหรือเปิดตัวเป็นเพียงรายเดียว;

(vi) สร้างเว็บไซต์ไมโครไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกับผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์แบบ

(c) เกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้เกม:

(i) ใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของผู้เล่นอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

(ii) ดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนหน่วยเสมือนไอเทมเสมือนแต้มสะสมในเกมหรือบัญชีการเล่นเกมระหว่างผู้เล่นด้วยกันในรูปแบบเงินสดหรือวัตถุสมบัติ

(iii) ทำลายความเป็นธรรมของเกมโดยการ (i) ใช้ประโยชน์ – ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ – ข้อบกพร่องในเกมข้อบกพร่องในสคริปต์การออกแบบเกมเพื่อวัตถุประสงค์ฉ้อโกงหรือการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดกฏการเล่นเกม; (ii) ใช้ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นหรืออุปกรณ์ที่สามเพื่อ / หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ของเกมและ/แทรกแซงเข้าในเกมและ (iii) การกระทำใดๆที่มุ่งสู่การรับผลประโยชน์อย่างมากที่สุดเหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นๆอย่างผิดกฏการเล่นเกม

(iv) การเก็งกำไรแสวงหาผลประโยชน์จากหน่วยเสมือนไอเทมเสมือนในเกมและ/หรือการใช้หน่วยเสมือนไอเทอมเสมือนที่ได้สร้างขึ้นอย่างผิดกฏการเล่นเกม

(v) ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อที่จะโกงไม่ปฏิบัติตามกฏการเล่นเกมเพื่อแสวงหาผลกำไรโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย

(vi) สนทนาแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองศาสนาหรือชาติพันธุ์ในเกม

(vii) พูดจาหยาบคายหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดดูถูกว่ามิให้เกียรติต่อชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ / หรือศักดิ์ศรีขององค์หรือบุคคลใดไม่ว่าจะอยู่ในเกมหรือนอกเกม

(viii) มีพฤติกรรมชักชวนดึงดูดให้คำมั่นสัญญากับผู้เล่นคนอื่นๆเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อกลหลอกลวง

(ix) แอบอ้างปลอมตัวหรือตั้งใจทำให้เข้าใจผิดว่าคุณเป็นผู้เล่นคนอื่นและ/หรือคนอื่นๆที่ไม่ใช่คุณในเกม

(x) แอบอ้างปลอมตัวหรือตั้งใจทำให้เข้าใจผิดว่าคุณเป็นพนักงานประจำคนงานหรือพนักงานชั่วคราวของทางผู้จัดจำหน่าย

(xi) มีพฤติกรรมคำวาจาท่าทางหรือความประพฤติที่ก่อให้เกิดการเสียหายต่อชื่อเสียงหรือตราสินค้าของเกมและ/หรือผู้จัดจำหน่าย

(xii) มีพฤติกรรมก่อกวนทำลายความเงียบสงบสำนักงานใหญ่หรือทุกสาขาสำนักงานตัวแทนหรือที่ตั้งทางธุรกิจของผู้จัดจำหน่ายและ/หรือหน่วยงานพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่าย

(xiii) มีถ้อยคำวาจาท่าทางหรือการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดต่อร่างกายความน่าเชื่อถือชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีหรือข่มขี่เป็นอันตรายต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานชั่วคราว (ผู้ทำงานร่วมกันหรือพนักงานประจำก็ตามของผู้จัดจำหน่าย

(xiv) มีพฤติกรรมอื่น (i)ที่เป็นการละเมิดทางกฎหมาย (ii) ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประชาชนชาวไทย(iii) ขัดแย้งต่อหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของชุมชนผู้เล่นเกมออนไลน์หรืออุตสาหกรรมความบันเทิงออนไลน์

6.2 สำหรับการละเมิดด้านกฎการเล่นเกมทางผู้จัดจำหน่ายจะสงวนสิทธิ์จัดการการละเมิดด้วยตัวเองและ/หรือผ่านระบบฟังก์ชั่นของเกมซึ่งการละเมิดจะได้รับการจัดการตามรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้

(a) คำแจ้งมีผลบังคับใช้กับการละเมิดครั้งแรกและไม่ส่งผลกระทบอย่างแรงต่อเกมและ/หรือผู้เล่นอื่นๆ

(b) คำเตือนมีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับคำเตือนแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขและ/หรือละเมิดซ้ำหรือมีการละเมิดข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6ของข้อกำหนดในการใช้งานนี้

(c) หักและ/หรือลบหน่วยเสมือนไอเทมเสมือนในเกม: มีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับการเตือนโดยปราศจากการแก้ไขและ/หรือมีการละเมิดซ้ำและ/หรือมีการละเมิดตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ (iii), (iv), (v) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6 ของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้

(d) ล็อคบัญชีในระยะเวลากำหนด(เวลารายละเอียดจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความรุนแรงของการละเมิด): มีผลบังคับใช้กับการกระทำมีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับการเตือนและ/หรือมีการดำเนินการจัดการมาตรา (c), ส่วน 6.2 แต่ยังไม่ได้แก้ไขและ/หรือมีการละเมิดซ้ำหรือมีการละเมิดตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ (xii), (xiii) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6 ของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้

(e) ล็อคบัญชีอย่างถาวร: มีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับการจัดการตามมาตรา (d), ส่วน 6.2 ของบทความนี้โดยไม่ดำเนินการแก้ไขและ/หรือมีการละเมิดซ้ำหรือมีการละเมิดตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรา (a), (b) และข้อที่ (i), (ii), (xiv) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6 ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้

(f)โอนย้ายข้อมูลเอกสารไปยังหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจเพื่อดำเนินการจัดการการละเมิดหรือดำเนินคดีอาญา: มีผลบังคับใช้กับการกระทำละเมิดทางอาญาทุกประการ

อย่างไรก็ตามตามข้อกำหนดอย่างเป็นรูปธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้นสำหรับบางกรณีพิเศษทางผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการบำบัดเพิ่มเติมหรือใช้มาตรการต่างๆพร้อมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องปรามและ/หรือรับรองสภาพแวดล้อมแห่งการเล่นเกมเป็นอย่างดีมียุติธรรม

6.3 ในกรณีที่ทางผู้จัดจำหน่ายตรวจพบและ / หรือได้รับการร้องเรียนฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎการเล่นเกมของคุณและ / หรือบัญชีเกมของคุณซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความรุนแรงของการละเมิดทางผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์จัดการการละเมิดตามกฎการเล่นเกมอย่างสมบูรณ์แบบรวมทั้งทางผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบ) ในการประกาศชื่อบัญชีของคุณพร้อมด้วยรูปแบบการจัดการบนหน้าหลักของเกมรวมทั้งแจ้งให้ผู้เล่นรายอื่นในเกมรับทราบและ/หรือช่องทางข้อมูลอื่นๆที่ทางผู้จัดจำหน่ายสามารถเข้าถึงเพื่อที่จะสื่อให้ผู้เล่นอื่นๆของเกมรับทราบด้วยกัน

7.   การปกป้องและจัดเก็บข้อมูลของคุณ

7.1.ทางผู้จัดจำหน่ายดำเนินการรักษาความปลอดภัยต่างๆและพยายามเสมอที่จะรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบส่วนตัวของคุณในระบบของทางผู้จัดจำหน่ายข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บไว้อยู่ในเครือข่ายที่ปลอดภัยและมีเพียงพนักงานบางคนที่มีสิทธิ์พิเศษเข้าถึงระบบของทางผู้จัดจำหน่ายจะสามารถเข้าสู่ได้อย่างไรก็ตามจะไม่มีการรับประกันความปลอดภัยที่แน่นอน

7.2.ทางผู้จัดจำหน่ายจะรักษาข้อมูลส่วนตัวตามบทบัญญัติของกฎหมายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและ/หรือกฎหมายอื่นๆที่บังคับใช้กล่าวคือทางผู้จัดจำหน่ายจะทำลายหรือลบข้อมูลระบุตัวตนออกจากข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อทางผู้จัดจำหน่ายมีเหตุอันสมควรในการพิจารณาว่า (i) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

ดังกล่าวไม่ได้ให้บริการตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอีกต่อไป; (ii) การเก็บรักษาไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใดและ (iii) ไม่มีผลประโยชน์กฎหมายอันใดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวนี้ต่อไปหากคุณหยุดใช้บริการของทางผู้จัดจำหน่ายหรือสิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์เกมและ/หรือบริการถูกยกเลิกหรือเพิกถอนทางผู้จัดจำหน่ายอาจยังคงบันทึกใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวนี้และภาระผูกพันของทางผู้จัดจำหน่ายตามกฎหมายการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เราอาจทำลายข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

8.ทางผู้จัดจำหน่ายได้เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์เสริมหรือไม่?

8.1.ในการดำเนินธุรกิจทางผู้จัดจำหน่ายจะ/อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับผู้พัฒนาเกมผู้ให้บริการบุคคลที่สามตัวแทนและ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆบริษัทสาขาและ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือบริษัทมีการเชื่อมต่อกับบริษัทอยู่ในเครือของทางผู้จัดจำหน่ายและ/ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้ให้บริการบุคคลที่สามตัวแทนและ/หรือบริษัทสาขาและ/หรือบริษัทมีการเชื่อมต่อหรือบริษัทในเครือของทางผู้จัดจำหน่ายและ/หรือบุคคลภายนอกอื่นดังกล่าวจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือในนามเป็นตัวแทนของทางผู้จัดจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

  1. บริษัทในเครือบริษัทมีการเชื่อมต่อและบริษัทสมาชิกของทางผู้จัดจำหน่าย
  2. ผู้รับเหมาตัวแทนผู้ให้บริการและบุคคลภายนอกที่สามที่ทางผู้จัดจำหน่ายจ้างเพื่อสนับสนุนธุรกิจของทางผู้จัดจำหน่ายบุคคลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ให้บริการด้านการบริหารหรือบริการอื่นแก่ทางผู้จัดจำหน่ายเช่นบริษัทไปรษณีย์บริษัทโทรคมนาคมบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์บริการข้อมูล;
  3. ผู้ซื้อหรือผู้สืบทอดอื่นๆในกรณีของการควบรวมกิจการการขายกิจการการปรับโครงสร้างการปรับโครงสร้างองค์กรการเลิกกิจการหรือการขายหรือการโอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของทางผู้จัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่กำลังดำเนินอยู่หรืออยู่ในสถานะล้มละลายการชำระบัญชีหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันโดยที่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่ทางผู้จัดจำหน่ายเก็บไว้อยู่ในสินทรัพย์ที่โอนหรือกับคู่สัญญาในธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจที่ทางผู้จัดจำหน่ายหรือบริษัทย่อยบริษัทมีการเชื่อมต่อหรือบริษัทในเครือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมนั้นและ

d. บุคคลภายนอกที่สามที่ได้ทางผู้จัดจำหน่ายเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดและบุคคลภายนอกดังกล่าวจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์

8.2. ในกรณีนี้คุณสามารถส่งคำขอร้องนอกจากส่งคำขอร้องที่เกี่ยวข้องการการเปิดเผยประวัติการเล่นเกมของคุณและ/หรือการเปิดเผยบันทึกที่แสดงว่าที่อยู่ IP ใดที่เข้าชมเกมใดทางผู้จัดจำหน่ายยังจะแบ่งปันข้อมูลทางสถิติและข้อมูลประชากรเกี่ยวกับผู้ใช้ของทางผู้จัดจำหน่ายและการใช้บริการของพวกเขากับผู้ให้บริการด้านการเขียนโปรแกรมและการโฆษณากรณีนี้จะไม่รวมข้อมูลใดที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณโดยเฉพาะหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ

8.3. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆอนุญาตให้องค์กรเช่นทางผู้จัดจำหน่ายสามารถรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยืนยันจากคุณการอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อไป

8.4.บุคคลภายนอกที่สามอาจสกัดกั้นหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ส่งไปยังหรือมีอยู่ในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและเทคโนโลยีที่ใช้อาจทำงานไม่ถูกต้องหรืออาจไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้ข้อมูลหรือบุคคลอื่นอาจเข้าถึงใช้ในทางที่ผิดหรือใช้ในทางที่ผิดข้อมูลโดยไม่ใช่ความผิดของเราอย่างไรก็ตามทางผู้จัดจำหน่ายจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างไรก็ตามไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์เช่นไม่จำกัดเฉพาะในการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นจากกิจกรรมของแฮ็กเกอร์เนื่องจากเจตนาร้ายหรือความซับซ้อนของเนื้อหาที่เป็นอันตรายโดยไม่ใช่ความผิดของทางผู้จัดจำหน่าย

9. การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนฟ้องร้องที่เกี่ยวกับเกม

9.1 การร้องเรียนฟ้องร้องหรือรายงานที่เกี่ยวกับเกมทุกประการจะได้รับและตอบกลับโดยผู้จัดจำหน่ายผ่านช่องทางการบริการลูกค้าออนไลน์ (online) เท่านั้นและตามขั้นตอนการดูแลและตอบรับลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายเวลาที่ได้รับการร้องเรียน

9.2 เพื่อดำเนินการร้องเรียนฟ้องร้องหรือรายงานเกี่ยวกับเกมทุกประการบัญชีของคุณจะต้องเป็นบัญชีที่ได้รับการยืนยันข้อมูลประจำตัวอย่างครบถ้วนตามกำหนดเพื่อให้ทางผู้จัดจำหน่ายมีข้อมูลที่จะรับและติดต่อกับคุณในกรณีที่บัญชีของคุณยังไม่ได้รับยืนยันข้อมูลประจำตัวอย่างสมบูรณ์หรือทางผู้จัดจำหน่ายมีพื้นฐานควรเชื่อได้ว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ไม่ถูกต้องทางผู้จัดจำหน่ายจึงมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะจัดการคำร้องเรียนฟ้องร้องของคุณจนกระทั่งคุณให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

9.3 คุณยอมรับว่าการตอบสนองของผู้จัดจำหน่ายต่อข้อร้องเรียนฟ้องร้องของคุณผ่านช่องทางการบริการลูกค้าออนไลน์เป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายและเป็นทางการของผู้จัดจำหน่าย

10. เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

10.1 บรรดาเกมและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้จัดจำหน่ายและ Game Developer ของเกมดังนั้นเมื่อผู้จัดจำหน่ายมอบให้คุณมีสิทธิ์เข้าใช้เกมตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 5.1 คุณจะเข้าใจว่าคุณสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจติดตั้งเกมสู่อุปกรณ์ของตนเองดำเนินการติดตั้งและใช้งานได้โดยไม่มีการกระทำใดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสภาพของผลิตภัณฑ์

8.2 บรรดาข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้เกมเป็นทรัพย์สินของผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวดังนั้นผู้จัดจำหน่ายจึงมีสิทธิ์ที่จะเก็บบัททึกนำไปใช้และจัดการกับข้อมูลเหล่านี้อย่างสมบูรณ์แบบ

11. การปฏิบัติตามกฎหมาย

11.1 คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะ (i) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเกมในทุกประการ (ii) ปฏิบัติตามตามข้อกำหนดของกฎหมายสถานที่ๆคุณเข้าถึงการใช้เกมหรือกฎหมายของประเทศที่คุณมีสัญชาติในทุกประการและ (iii) รับผิดชอบด้วยตนเองสำหรับผลลัพธ์จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆสถานที่ที่คุณเข้าถึงใช้เกมและผู้จัดจำหน่ายจะไม่มีหน้าทีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องใดๆ

11.2 ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายได้รับการร้องเรียนการแจ้งหรือข้อต้องการใดๆเกี่ยวกับการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้นและ/หรือผู้จัดจำหน่ายมีพื้นฐานอันสมควรเพื่อที่จะคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลตามข้อมูลต่าๆที่ผู้จัดจำหน่ายได้รวบรวมมาผู้จัดจำหน่ายจึงมีสิทธิ์ที่จะ (i) เลิกไม่ให้บริการเกมต่อคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีการรับผิดชอบใดๆต่อคุณและ / หรือ (ii) ปิดกั้นการเข้าใช้เกมทุกบัญชีจากประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้เกม

12. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ได้มีการประยุกต์ใช้และดำเนินการอธิบายตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสำหรับทุกประการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้

13. การแก้ไขข้อตกลงและผลบังคับใช้

13.1 ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม.. 2560 จนถึงวันเวลาที่มีการทดแทนหรือยกเลิกด้วยลายลักษณ์อักษรและใช้ทดแทนบรรดาข้อตกลงต่างๆที่มีผลใช้ก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับเกมในทุกประการ

13.2 คุณยอมรับว่าผู้จัดจำหน่ายสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิ่มส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้โดยไม่ต้องการการยอมรับจากคุณในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆคุณมีสิทธิ์ที่จะยุติการใช้เกมก่อนที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลบังคับใช้หากกรณีที่คุณยังคงใช้เกมอยู่จะถือว่าคุณเห็นด้วยยอมรับกับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในทุกประการ

13.3 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้กับกฎระเบียบในการใช้บัญชีเชื่อมต่อต่างๆข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้จึงจะมีผลบังคับใช้เป็นอันแรก

13.4 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้กับประกาศอย่างเป็นทางการของผู้จัดจำหน่ายเนื้อหาในการประกาศอย่างเป็นทางการของผู้จัดจำหน่ายนั้นจึงจะมีผลบังคับใช้เป็นอันแรก

14. เงื่อนไขคงเหลือ

14.1 หนึ่งหรือบางข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฯนี้หากได้รับคำตัดสินจากศาลว่าไม่มีผลบังคับใช้ซึ่งจะส่งผลกระทบใดต่อผลบังคับของข้อตกลงอื่นๆคงเหลืออยู่และข้อตกลงอื่นๆคงเหลืออยู่นั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้ระหว่างท่านผู้เล่นกับผู้จัดจำหน่าย

14.2 การไม่ปฎิบัติหรือปฎิบัติอย่างล่าช้าของผู้จัดจำหน่ายสำหรับสิทธิหรือมาตรการการแก้ไขใดๆตามข้อกำหนดในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้หรือกฎการเล่นเกมจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือมาตรการการแก้ไขใดๆในข้อตกลงว่าด้วยการฉบับนี้อีกทั้งการใช้สิทธิส่วนใดส่วนหนึ่งหรือสิทธิส่วนบุคคลทั้งหมดก็จะไม่ยกเว้นการใช้สิทธิ์อำนาจหรือมาตรการการแก้ไขใดๆในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้

15. คุณจะถอนชื่อ ลบชื่อ ขอเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลที่คุณเคยส่งให้กับทางผู้จัดจำหน่ายได้อย่างไร?

การถอนความยินยอม

คุณสามารถดำเนินการถอนความยินยอมในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ทางผู้จัดจำหน่ายกำลังเก็บไว้หรือควบคุมโดยส่งข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออีเมลไปยังฝ่ายปกป้องข้อมูลส่วนตัวของทางผู้จัดจำหน่ายอยู่ที่อีเมล privacy@vng.com.vn  และทางผู้จัดจำหน่ายจะดำเนินการตามคำขอตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และภาระผูกพันของทางผู้จัดจำหน่ายตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมของคุณอาจหมายความว่าทางผู้จัดจำหน่ายจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้อีกต่อไปและทางผู้จัดจำหน่ายอาจจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์และ/หรือสัญญาในปัจจุบันของคุณกับทางผู้จัดจำหน่ายซึ่งทางผู้จัดจำหน่ายไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ จากคุณ

ขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

หากคุณได้ลงทะเบียนบัญชีกับทางผู้จัดจำหน่าย คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ทางผู้จัดจำหน่ายกำลังเก็บไว้หรือควบคุมผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีหรือในเว็บไซต์หรือเกม หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีกับทางผู้จัดจำหน่าย คุณสามารถร้องขอเป็นการส่วนตัวเพื่อเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ทางผู้จัดจำหน่ายกำลังเก็บไว้หรือควบคุมโดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงทางผู้จัดจำหน่าย ทางผู้จัดจำหน่ายต้องการข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อระบุตัวตนของคุณและลักษณะของคำขอของคุณ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้ ดังนั้น โปรดส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณโดยส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลของทางผู้จัดจำหน่ายตามที่อยู่อีเมล privacy@vng.com.vn

ทางผู้จัดจำหน่ายอาจเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลจากคุณในการดำเนินการและประมวลผลคำขอของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากทางผู้จัดจำหน่ายดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียม ทางผู้จัดจำหน่ายจะแจ้งการประมาณค่าธรรมเนียมให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล โปรดทราบว่าทางผู้จัดจำหน่ายไม่จำเป็นต้องตอบกลับหรือดำเนินการตามคำขอเข้าถึงของคุณ เว้นแต่คุณจะตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม

ทางผู้จัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดและ/หรืออนุญาตให้องค์กรปฏิเสธที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว

16. ข้อบังคับเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้อยู่ที่ประเทศสหภาพยุโรป (EU)

บทบัญญัติของบทความนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่คุณกำลังอยู่ในสหภาพยุโรป (“EU”) ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับเฉพาะในกรณีที่มีความแตกต่างในข้อกำหนดอื่น ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ความยืดหยุ่น

คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนตัวที่คุณเคยส่งให้กับทางผู้จัดจำหน่ายในก่อนหน้านี้และได้รับข้อมูลที่ได้จัดการตามการอนุญาตของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง คุณสามารถใช้งานได้ตามปกติ อ่านเครื่องและมีสิทธิ์ในการขอให้ทางผู้จัดจำหน่ายโอนข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ไปยังบุคคลอื่น

หากคุณต้องการให้ทางผู้จัดจำหน่ายโอนข้อมูลส่วนตัวไปยังบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบรายละเอียดบุคคลที่สามและโปรดทราบว่าทางผู้จัดจำหน่ายสามารถปฏิบัติตามคำขอของคุณเมื่อคำขอเหล่านี้เป็นไปได้ในทางเทคนิคเท่านั้น ทางผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ได้รับจากการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อบุคคลที่สามได้รับข้อมูลดังกล่าว ทางผู้จัดจำหน่ายยังอาจไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างแก่คุณ หากการให้ข้อมูลนี้จะเป็นการรบกวนสิทธิ์อื่นๆ (เช่น เมื่อให้ข้อมูลส่วนตัวที่ทางผู้จัดจำหน่ายรวบรวมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ)

ลบข้อมูล

คุณอาจขอให้ทางผู้จัดจำหน่ายลบข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ทางผู้จัดจำหน่ายได้รวบรวมไว้ในกรณีดังต่อไปนี้:

คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ไม่จำเป็นสำหรับทางผู้จัดจำหน่ายในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณอีกต่อไป

ทางผู้จัดจำหน่ายจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ทางผู้จัดจำหน่ายได้รวบรวมตามการอนุญาตของคุณและเมื่อคุณต้องการเพิกถอนการอนุญาตของคุณและไม่มีพื้นฐานอื่นใดที่ทางผู้จัดจำหน่ายสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้;

ทางผู้จัดจำหน่ายกำลังจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณตามผลประโยชน์ด้วยกฎหมายของทางผู้จัดจำหน่าย และคุณอยู่ภายใต้การประมวลผลนี้ โปรดให้ข้อมูลรายละเอียดที่คุณพิจารณาว่าสมเหตุสมผลเพื่อให้ทางผู้จัดจำหน่ายสามารถพิจารณาว่าเป็นสิทธิ์ที่สำคัญกว่าสิทธิ์ของทางผู้จัดจำหน่ายเพื่อดำเนินการจัดการและเก็บข้อมูลส่วนตัวนี้;

คุณไม่ต้องการให้ทางผู้จัดจำหน่ายใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ทางผู้จัดจำหน่ายเก็บรวบรวมเพื่อส่งโฆษณา ข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการขายและของแจกอีกต่อไป หรือ

คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ทางผู้จัดจำหน่ายรวบรวมนั้นได้รับการจัดการอย่างผิดกฎหมายโดยทางผู้จัดจำหน่าย

โปรดให้รายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับเหตุผลของคุณเพื่อช่วยทางผู้จัดจำหน่ายในการพิจารณาว่าคุณมีพื้นฐานที่สมเหตุสมผลในการขอให้ลบข้อมูลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดจำหน่ายอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวหากมีพื้นฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับทางผู้จัดจำหน่ายในการดำเนินการดังกล่าว (เช่น ตามกฎหมายของประเทศเจ้าบ้านที่สาขาหรือบริษัทสมาชิกของ VNG มีสำนักงานใหญ่ หรือเพื่อปกป้องทางผู้จัดจำหน่ายจากข้อกฎหมาย ข้อกำหนดหรือเพื่อให้แน่ใจว่ามีเสรีภาพในการแสดงออก) อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดจำหน่ายจะแจ้งให้คุณทราบถึงกรณีนี้ โปรดทราบว่าหลังจากที่ข้อมูลส่วนตัวถูกลบ ทางผู้จัดจำหน่ายอาจไม่สามารถให้บริการแบบเดียวกับก่อนที่จะลบได้ เนื่องจากทางผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถทราบเกี่ยวกับการตั้งค่าของคุณได้

คุณควรสังเกตว่า ข้อบังคับในบางประเทศและดินแดน (เช่น เวียดนาม) กำหนดว่าผู้ให้บริการเช่น VNG จำเป็นต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลส่วนตัวในช่วงเวลาหนึ่ง (อาจนานถึงสอง (2) ปี) ( “ระยะเวลาในการจัดเก็บ) จากครั้งสุดท้ายที่ผู้ใช้ใช้บริการ คุณตกลงว่า ในกรณีนี้ บทบัญญัติของประเทศและเขตแดนที่กล่าวถึงข้างต้นจะมีผลเหนือกว่า ดังนั้น คำขอให้ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณจะทำได้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าวเท่านั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

ทางผู้จัดจำหน่ายเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับทางผู้จัดจำหน่ายในการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์แก่คุณ หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต เช่น ข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยเกมออนไลน์ ภาษี การบัญชี หากคุณร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ และทางผู้จัดจำหน่ายพิจารณาแล้วว่าเป็นคำขอที่สมเหตุสมผล ทางผู้จัดจำหน่ายจะพยายามลบข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใน 30 วัน นับจากวันที่คุณร้องขอและสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาข้างต้น หรือแจ้งให้คุณทราบหากเรื่องนั้นต้องการใช้เวลาเพิ่มเติม

การคัดค้านโปรแกรมการขายตามโปรไฟล์ของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ในระดะเวลาใดๆ คุณยังมีสิทธิที่จะคัดค้านการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งแก่คุณโฆษณา ข้อเสนอพิเศษ และข้อความการขาย รวมถึงที่ทางผู้จัดจำหน่ายพัฒนาโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ และทางผู้จัดจำหน่ายจะหยุดการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ โปรดให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลในคำขอของคุณเพื่อช่วยทางผู้จัดจำหน่ายในการพิจารณาว่าคุณมีพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายในการคัดค้านหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดจำหน่ายอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้หากมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับทางผู้จัดจำหน่ายในการดำเนินการดังกล่าว

จำกัดในการจัดการข้อมูลส่วนตัวเพื่อการจัดเก็บเท่านั้น

คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้ทางผู้จัดจำหน่ายจำกัดการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ทางผู้จัดจำหน่ายมีอยู่แล้วเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเท่านั้น เมื่อ

คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่ถูกต้องในช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับทางผู้จัดจำหน่ายในการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกต้องหรือไม่

ทางผู้จัดจำหน่ายต้องการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่คุณต้องการให้ทางผู้จัดจำหน่ายจัดเก็บเท่านั้น

ทางผู้จัดจำหน่ายต้องการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณเนื่องจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของทางผู้จัดจำหน่ายอีกต่อไป แต่คุณต้องการจัดเก็บเพื่อตั้งค่า ดำเนินการ หรือต่อสู้กับข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือ

คุณคัดค้านให้ทางผู้จัดจำหน่ายจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณในพื้นฐานของผลประโยชน์ด้วยกฎหมายของทางผู้จัดจำหน่าย และคุณต้องการให้ทางผู้จัดจำหน่ายหยุดการจัดการข้อมูลส่วนตัวเมื่อทางผู้จัดจำหน่ายพิจารณาว่าข้อมูลนั้นมีความสำคัญในการจัดการและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้หรือไม่            การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวไปนอกสหภาพยุโรป

ข้อมูลส่วนตัวของคุณสามารถถูกถ่ายโอนไปนอกสหภาพยุโรป ทางผู้จัดจำหน่ายจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งหมดเพื่อยืนยันว่าผู้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับ และทางผู้จัดจำหน่ายใช้มาตรการต่างๆ เช่น บทบัญญัติของข้อตกลงตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลที่ถ่ายโอนปกป้องและจัดการข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด

ข้อมูลของเด็ก

บริการเหล่านี้ไม่มีให้บริการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป ทางผู้จัดจำหน่ายไม่ได้รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใด หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากผู้ใดที่อายุต่ำกว่า 16 ปีที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป ส่วนใด ของเว็บไซต์ เกม หรือบริการอื่น ของทางผู้จัดจำหน่ายยังไม่มีให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป ทางผู้จัดจำหน่ายจะบล็อกบัญชีใด ที่ใช้โดยเด็กดังกล่าวเพียงผู้เดียว และจะลบและ/หรือลบข้อมูลส่วนตัวใด ที่ทางผู้จัดจำหน่ายเชื่อว่าข้อมูลนั้นได้ส่งมาจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป

17. ข้อสงสัยคำถามหรือข้อร้องเรียน? ติดต่อทางผู้จัดจำหน่าย

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆเกี่ยวกับนโยบายนี้โปรดติดต่อทางผู้จัดจำหน่ายที่privacy@vng.com.vn